Шановні пацієнти та відвідувачі, ми вдячні Вам за довіру в отриманні платних стоматологічних послуг експертного рівня у медичних працівників ЦЕНТР СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ «КЛІНІКА ЧЕРТОВА».

Метою нашої діяльності є турбота про Ваше здоров’я за найсучаснішими стандартами та забезпечення при цьому максимального комфорту. Звертаємось з проханням до Вас стосовно дотримання наступних Правил.

 

  1. Загальні положення. Режим роботи та порядок звернення за отриманням медичної допомоги/послуги

1.1 Загальні положення

Правила внутрішнього розпорядку (надалі – Правила) є внутрішнім нормативно-правовим актом ЦЕНТР СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ «КЛІНІКА ЧЕРТОВА» (надалі – Виконавець), що регламентує порядок звернення пацієнта до Виконавця, правила перебування у Виконавця та інші питання, пов’язані з регулюванням відносин між пацієнтом та особами, які його супроводжують, і Виконавцем.

Ці Правила внутрішнього розпорядку є публічними та розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті за посиланням https://chertov.com.ua. Ці Правила є обов’язковими до виконання пацієнтами, законними представниками та особами, які супроводжують пацієнта, розроблені та введені у дію з урахуванням положень публічного договору про надання платних стоматологічних послуг, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших чинних нормативно-правових актів України.

Виконавець надає амбулаторно-поліклінічну спеціалізовану медичну допомогу. Виконавець надає платні медичні послуги в галузі стоматології на підставі ліцензії / -й виданої / -их Міністерством охорони здоров’я України.

Зміст понять і термінів визначається законодавством України, спеціальними словниками понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я та публічним договором про надання платних стоматологічних послуг ЦЕНТР СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ «КЛІНІКА ЧЕРТОВА».

 

Режим роботи Виконавця:

Медичні послуги надаються в наступні дні та години прийому: з понеділка по суботу з 9:00 до 19:00, неділя – вихідний день. У разі необхідності (у випадку аварій, відключення світла, тепла, води тощо) Виконавець має право в окремі дні змінити часи прийому відвідувачів та пацієнтів.

 

1.2. Порядок звернення за отриманням медичної допомоги

Виконавець надає платні медичні послуги громадянам України, громадянам інших країн та особам без громадянства, дітям та дорослим (далі – Пацієнти), які звернулись до нього самостійно чи були направлені з інших закладів охорони здоров’я.

Інформація про Виконавця: медичних працівників, ліцензії / -й на медичну практику, прейскурант цін є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів і розміщена на офіційному веб-сайті за посиланням https://chertov.com.ua. Більш розширену інформацію Пацієнти можуть отримати на ресепшені.

Прийом пацієнтів здійснюється профільними медичними працівниками відповідно до встановленого графіку, за попереднім записом (за телефоном + 38 (050) 085 25 50, + 38 (095) 314 22 81 та/або через мобільний додаток, та/або особисто при безпосередньому зверненні до Виконавця). Прийом без попереднього запису в день прийому можливий лише за наявності вільних місць в графіку роботи лікаря за профілем. Пацієнт може обрати день і час прийому із наявних вільних місць, про які йому повідомить співробітник Виконавця.

Якщо пацієнт звернувся вперше, адміністратор заповнює первинну облікову документацію встановленої форми, в якій відображаються загальні (анкетні) дані про пацієнта. Пацієнт при зверненні до Виконавця повинен мати при собі документ, що посвідчує особу. На прохання адміністратора Пацієнт повинен пред’явити паспорт або страховий поліс, після чого він може чекати початку прийому в зоні очікування.

У разі необхідності залучення до комплексного лікування інших спеціалістів, лікуючий лікар рекомендує звернутись на ресепшн для здійснення запису до відповідного спеціаліста за наявності у нього вільних місць в записі.

Якщо Пацієнт не має можливості прийти в призначений час, в разі необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту, Пацієнту рекомендовано завчасно попередити Виконавця про настання таких обставин будь-яким зручним та погодженим способом. Якщо Пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження або запізнився більше ніж на 30 хвилин, запис може бути скасований.

У разі непередбачуваної відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин, Виконавець заздалегідь попереджає про це Пацієнта за контактним номером телефону, який був вказаний Пацієнтом. При цьому, за бажанням Пацієнта, запис може бути перенесений на інший, зручний для нього час.

В осінньо-зимовий період Пацієнт, який зайшов у приміщення Виконавця, зобов’язаний зняти верхній одяг і здати його до гардеробу / розмістити у спеціальній шафі в холі, залишити там великі сумки і пакети, одягнути бахіли, уточнити свій запис в адміністратора.

Виконавець закликає пацієнтів та відвідувачів не залишати особисті речі, коштовності, документи, гроші, інші цінні речі у верхньому одязі та/або у гардеробі / шафі, та не довіряти їх стороннім особам.

Виконавець не несе відповідальності за особисті речі, гроші, цінності та документи, які залишені у верхньому одязі пацієнта, а також на території Виконавця без нагляду.

Виконавець не несе відповідальності за догляд дітей, які знаходяться в туалетах, коридорах, кімнатах для дітей (за їх наявності) тощо.

Час початку прийому лікаря може супроводжуватися невеликим очікуванням (це обумовлено тим, що у всіх пацієнтів різні проблеми та патології і тривалість консультації може перевищувати передбачений відрізок часу, тому, початок наступного прийому може затримуватися).

Всі дані діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря заносяться в індивідуальну медичну карту кожного пацієнта в електронному вигляді, що знаходиться у відповідній медико-інформаційній системі.

Необхідною умовою для отримання позитивного ефекту від призначеного плану лікування є чітке виконання Пацієнтом всіх приписів та рекомендацій лікуючого лікаря, дотримання необхідного рівня гігієни та правил прийому лікарських засобів.

Пацієнтам, які прийшли на прийом в брудному одязі або з сильним специфічним запахом, а також пацієнтам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, Виконавець має право відмовити у наданні послуг в цей день та призначити (за можливості) візит на інший день.

Виконавець не надає медичні послуги дітям до 14 років, яких не супроводжують їхні батьки, або інші законні представники, або особи, уповноважені на це відповідно до закону.

Обов’язковою умовою є надання документа, що підтверджує наявність родинних зв’язків чи права представництва дитини (свідоцтво про народження дитини, рішення суду про встановлення факту батьківства, рішення уповноваження органу, нотаріальна довіреність від батьків на представництво інтересів дитини у закладі охорони здоров’я / суб’єкта господарювання, що має ліцензію на здійснення медичної практики та самостійного вирішення питань щодо отримання дитиною лікування у Виконавця тощо).

У випадку звернення за медичною допомогою / медичною послугою дитини до 14 років у супроводженні няні, діда, баби або іншої особи, яка відповідно до вимог чинного законодавства України не віднесена до категорії законних представників, така особа повинна надати лікарю нотаріальну довіреність на представництво законних інтересів та прав дитини від батьків.

Діагностичні та консультативні висновки інших закладів охорони здоров’я обов’язково приймаються до уваги, але не можуть бути основою для видачі будь-яких видів висновків фахівцями Виконавця, призначення плану лікування, отримання рекомендацій, виконання медичних маніпуляцій тощо.

 

  1. Права та обов’язки пацієнтів

2.1. Права пацієнтів:

— шанобливе і гуманне ставлення зі сторони медичного та обслуговуючого персоналу;

— право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання;

— полегшення болю, зв’язковий із захворюванням і (або) медичним втручанням, доступними методами і лікарськими препаратами;

— право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:

— право на вільний вибір лікаря;

— право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;

— право на вибір закладу охорони здоров’я;

— право на заміну лікаря;

— право на медичну таємницю;

— право на якісну медичну допомогу;

— право на безпечну медичну допомогу;

— право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я;

— право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю;

— право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги;

— у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника;

— право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я,

— інші права, що передбачені чинним законодавством України.

 

2.2. Пацієнти зобов’язані:

— проходити профілактичні медичні огляди;

— виконувати медичні приписи та правила внутрішнього розпорядку;

— піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;

— дотримуватись правил особистої гігієни, бути охайним і ввічливим;

— негайно інформувати лікаря про зміну стану свого здоров’я в процесі діагностики і лікування;

— не створювати галасу розмовами, не користуватись мобільними телефонами під час діагностичних та лікувальних процедур;

— інформувати про перенесені захворювання, відомих йому алергічних реакціях, протипоказання, надавати інші відомості, які можуть позначитися на якості лікування;

— не приймати лікарські засоби, що не були призначені лікуючим лікарем;

— надавати лікарю повну інформацію щодо попередніх захворювань та інших питань, стосовно стану здоров’я;

— своєчасно з’являтися на прийом і попереджати про неможливість явки з поважної причини;

— з повагою ставитись до праці обслуговуючого персоналу;

— оплатити медичні послуги Виконавця у строки та у порядку, що передбачені публічним договором про надання платних стоматологічних послуг.

 

Пацієнти та особи, що їх супроводжують, зобов’язані:

  • не грубіянити та/або не погрожувати працівникам, та/або відвідувачам Виконавця, або в інший спосіб не порушувати громадський порядок.

 

  1. Права та обов’язки медичного працівника

Виконавець має право відмовити Пацієнтові в наданні медичних послуг в будь-який момент (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) у випадках, коли ліцензійні обмеження, кваліфікація його медичного персоналу або технічна оснащеність не дозволяють надати кваліфіковану медичну допомогу. У цьому випадку Пацієнтам можуть рекомендуватись інші заклади охорони здоров’я, де їм зможуть надати відповідні послуги.

Виконавець має право не починати (або призупинити) надання послуг Пацієнту у випадках відмови Пацієнта від підписання інформованих згод.

Медичний працівник має право:

— на належні умови професійної діяльності;

— на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;

— на здійснення медичного втручання у виключних випадках без згоди пацієнта та/або його законних представників;

— на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

— на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;

— на соціальний захист;

— відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або цих вимог Правил, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;

— право на судовий захист.

 

  1. Порядок медичного обслуговування, враховуючи дітей. Правила поведінки під час повітряних тривог в умовах запровадженого у встановленому порядку воєнного стану в країні

Вибір Пацієнтом або призначення лікуючого лікаря для кожного Пацієнта відбувається відповідно до причини звернення та графіку прийому спеціалістів. Пацієнт має право спостерігатися в одного лікаря, при відповідному попередньому записі та інформуванні про це  Виконавця.

Лікуючий лікар зобов’язаний вести Пацієнта до моменту закінчення узгодженого з Пацієнтом лікування.

Не дозволяється передача Пацієнта від лікуючого лікаря до інших лікарів без згоди Пацієнта. Пацієнт вправі вимагати заміни лікуючого лікаря на будь-якому етапі лікування та має право відмовитися від лікування у Виконавця взагалі.

Проведення медичних втручань починається тільки після відповідного інформування та погодження Пацієнта чи його законних представників із підписанням відповідної згоди. У невідкладних випадках (з метою рятування життя та здоров’я), відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання можуть проводитися без погодження Пацієнта.

Щодо Пацієнта віком до 14 років (малолітнього Пацієнта), а також Пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

В обумовлений з Пацієнтом час лікар проводить збір анамнезу та огляд Пацієнта, встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування і прогнозовані результати, ступінь ризику лікування та можливі ускладнення і детально інформує про це Пацієнта.

Перед початком лікування з Пацієнтом (його законним представником) узгоджується план лікування. У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичних втручань, складається попередній план лікування.

Відомості про заплановані та проведені лікувальні заходи записуються до медичної картки.

До проведення медичного втручання кожному Пацієнту доступно пояснюється мета, сутність і строки запропонованих обстежень, лікувальних заходів, а також повідомляється про можливі ускладнення та ризики. Якщо Пацієнт не погоджується на застосування при лікуванні необхідних додаткових методів профілактики ускладнень, то цей факт письмово фіксується у медичній картці лікарем із відміткою, що Пацієнта проінформовано про можливість збільшення ризику настання ускладнень у майбутньому. Своїм підписом Пацієнт (законний представник) підтверджує, що він ознайомлений із такими наслідками.

Якщо в процесі надання послуг виникла необхідність зміни плану лікування та/або виконання додаткових дій, пов’язаних з медичними показаннями, то такі послуги надаються за попередньої згоди Пацієнта.

Відмова Пацієнта від проведення додаткових дій, пов’язаних з медичним втручанням, оформляється письмово з роз’ясненням Пацієнту наслідків такої відмови.

 

Сповіщення про повітряну тривогу – це сигнал «Повітряна тривога, пройдіть до укриття!» або «Увага всім!», що повідомляє про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, воєнного характеру). Загальна тривалість попереджувального сигналу може становити 3-5 хвилин.

 

Правила поведінки під час повітряної тривоги:

після початку звукового сигналу (сирени) усім необхідно пройти до укриття. Адреси найближчих укриттів можна дізнатись на ресепшені. Виконуйте вказівки відповідального медичного персоналу.

Покинути укриття можна лише після сигналу «Увага! Відбій повітряної тривоги».

Зверніть увагу! Виконавець не несе відповідальності за життя і здоров’я пацієнта, особи, яка супроводжує пацієнта чи гостя, які відмовляються пройти в укриття.

Через вимушені обставини графік прийому лікарів, проведення діагностичних процедур можуть бути змінені або скасовані.

За медичними протипоказаннями неможлива евакуація пацієнтів, коли триває медичне втручання та / або в умовах укриття неможливо забезпечити необхідний обсяг медичної допомоги.

 

  1. Порядок оплати медичних послуг

Ціни на медичні послуги, що надаються Виконавцем, визначаються Прейскурантом цін, з яким Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до початку надання послуг. Ціни і структура Прейскуранта можуть бути змінені. Про зміни цін Пацієнт має можливість дізнатись на сайті Виконавця, у касі та на рецепції, звернувшись персонально.

Порядок оплати передбачений публічним договором на платні стоматологічні послуги Виконавця.

Платником за послуги можуть бути як самі Пацієнти, а також інші юридичні та фізичні особи (родичі, довірені особи тощо).

Пацієнтам, які є громадянами інших країн чи уклали договір про добровільне медичне страхування, рекомендується до початку отримання медичних та інших послуг у Виконавця з’ясувати можливість оплати послуг зі своєю страховою компанією. Послуги за страховим полісом надаються за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного договору зі страховою компанією.

Належним підтвердженням отримання Пацієнтом якісних, своєчасних медичних послуг, що були надані в амбулаторно-поліклінічних умовах є записи в первинній обліковій документації, фіскальні чеки тощо.

У випадку неможливості надання послуг через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря, відмови Пацієнта від подальшого отримання послуг, порушення Пацієнтом положень цих Правил, питання повернення Пацієнту суми сплаченої Виконавцю передоплати розглядається у кожному конкретному випадку окремо на підставі заяви Пацієнта протягом семи календарних днів. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих послуг.

Стягнення з Пацієнтів заборгованості за надані послуги відбувається згідно з чинним законодавством України.

 

  1. Заборона/згода на — аудіо /- фото /- відео зйомку, інші заборони

Приміщення, в яких надаються платні медичні послуги Виконавцем не є публічним місцем, процес лікування не є публічним заходом.

Для дотримання вимог чинного законодавства України щодо зберігання медичної тайни відносно пацієнтів, на виконання вимог частини 1 статті 286 Цивільного кодексу України впроваджено наступне правило:

 «Пацієнту або іншій особі, що супроводжує пацієнта, категорично заборонено  здійснювати — аудіо /- фото /- відео зйомку у Виконавця.

Єдиним виключенням з цього правила є проведення Пацієнтом — аудіо /- фото /- відео зйомки у Виконавця процесу надання медичної послуги відносно себе у кабінеті лікаря за умови відсутності сторонніх осіб у такому приміщенні та отриманням Пацієнтом усної згоди лікаря на проведення такої — аудіо /- фото /- відео зйомки.

Пацієнт, його законний представник або особа, яка його супроводжує, своїм зверненням до Виконавця надає згоду на — аудіо /- фото /- відео зйомку, що здійснюється у приміщеннях Виконавця з метою покращення медичного обслуговування.

 

Пацієнтам категорично забороняється:

— проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях Виконавця та на прилеглих територіях, а також вчиняти (або погроза вчинити) будь-які інші дії, які становлять загрозу життю та здоров’ю як медичному персоналу так і пацієнтам та/або відвідувачам.

— Грубо й зневажливо ставитися до медичного персоналу Виконавця. Поводити себе шумно, нетактовно, агресивно, створювати проблеми й незручності для інших пацієнтів та відвідувачів, використовувати ненормативну лексику, принижувати честь та гідність як медичного персоналу так і пацієнтів та/або відвідувачів (в т. ч. числі шляхом наклепу).

— Займатися тютюнопалінням, вживати спиртні напої, наркотичні речовини та/або інші психотропні засоби в приміщеннях Виконавця.

— Розмовляти по мобільному телефону під час перебування на прийомі у лікаря.

— Намагатися винести за межі приміщень Виконавця лікарські засоби, медичні вироби, медичне обладнання, а також будь-яке інше майно, яке належать Виконавцю.

— Недотримуватись рекомендацій профільних фахівців, здійснювати прийом лікарських засобів на власний розсуд.

 

 

  1. Розгляд звернень пацієнтів та порядок видачі медичної інформації

Всі пропозиції, зауваження, претензії, а також інші звернення пацієнтів приймаються Виконавцем, якщо вони викладені виключно в письмовій формі та передані адміністратору Виконавця або направлені на поштову адресу chertov.dentist@gmail.com. Такі пропозиції, зауваження, претензії, а також інші звернення приймаються, якщо вони викладені пацієнтом особисто, а у випадках передбачених чинним законодавством України їх законними представниками з додаванням відповідних підтверджуючих документів. Відповідь на такі письмові звернення надається Виконавцем у порядку та у строки передбачені чинним законодавством України.

Повернення грошових коштів здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або договірними відносинами з пацієнтом. Підставою для повернення коштів є письмова заява пацієнта з обов’язковим наданням до вказаної заяви чеку (при внесенні коштів до каси або розрахунку банківською карткою через термінал) або квитанції (при перерахуванні коштів через банківські установи). У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право відмовити пацієнту у поверненні грошових коштів.

Вся медична документація, заведена на Пацієнта, є власністю Виконавця  і відповідно зберігається у нього. Ознайомлення Пацієнта (його представників) з такою документацією відбувається у спеціально облаштованому приміщенні та у присутності представника Виконавця.

Пацієнт за письмовим зверненням до Виконавця має право на отримання копії медичної документації, завіреної ним. До заяв про надання інформації медичного характеру пацієнт також повинен додати копію документа, що посвідчує його особу, а у разі запиту такої інформації щодо своєї малолітньої або неповнолітньої дитини – також копію документа, що підтверджує законне представництво (свідоцтво про народження тощо).

 

  1. Відповідальність Сторін

Відповідно до статті 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» Виконавець має право відмовити пацієнту в наданні медичної допомоги/медичних послуг наданні медичної допомоги/медичної послуги у випадку недотримання пацієнтом або особами, що його супроводжують, цих Правил.

Лікар не несе відповідальності за здоров’я особи в разі відмови останньої від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

Виконавець несе відповідальність перед Пацієнтом за якість та безпеку наданих послуг.

Виконавець не відповідає за очікування Пацієнта і звільняється від відповідальності, якщо несприятливі обставини були обумовлені надзвичайними або невідкладними за даних умов подіями, або, якщо Виконавець доведе, що вжив всіх залежних від нього заходів щодо належного надання медичних послуг.

Виконавець не несе відповідальності за нез’явлення чи несвоєчасного з’явлення Пацієнта на запланований прийом для продовження лікування або контрольного огляду (в т.ч. порушення рекомендацій лікаря).

 

  1. Прикінцеві положення

Виконавець має право змінити ці Правила в односторонньому порядку.

Випадки, що не врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством України.

Пацієнт, його законний представник або особа, яка його супроводжує, своїм зверненням до Виконавця надає працівникам Виконавця згоду (дозвіл) на обробку його (його дитини) персональних даних та їх використання для забезпечення будь-яким способом зв’язку з ним з метою надання інформації про медичні послуги, та здійснення запису для надання йому (його дитини) медичних послуг Виконавця тощо.

Контроль за дотриманням правил надання платних стоматологічних послуг суб’єктами господарювання, що отримали ліцензію на провадження медичної практики, здійснюється Міністерством охорони здоров’я України і Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Контакти Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області:

адреса: 69002 м. Запоріжжя, вул. Гоголя 105а,

телефон: (061) 228-04-62,

e-mail: office@gudpss-zp.gov.ua

Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами:

тел. (061) 228-04-53.